Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ37
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.3 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (ΕΕΠ 37.0)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.180.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Η εν λόγω δράση αποτελεί μετεξέλιξη της ενταγμένης και υλοποιούμενης Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» στο ΕΠ "Πελοπόννησος" 2014- 2020, σε Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. Ο κύριος στόχος της Δράσης, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 4445/19-12-2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12- 2016), σύμφωνα με το οποίο το βασικό όργανο και δικαιούχος σε επίπεδο Περιφέρειας που θα συμμετέχει στον Εθνικό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι η σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου. Η νέα μορφή της Πύλης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης) και η λειτουργία της στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4445/2016, αποσκοπεί:
 α) στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, που εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε.,
 β) στην ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
 γ) στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού,
 δ) στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Α/Α ΟΠΣ: 5751

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Ρ1Μ47Λ1-1ΚΤ.pdf (365.01 KB) 365.01 KB
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΠΕΛ37.zip (13.5 MB) 13.5 MB
1η τροποποίηση ΠΕΛ37 (363.13 KB) 363.13 KB