Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ20
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.10 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)
Προϋπολογισμός
9.730.309,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Η δράση αφορά στην:

- παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση,

- παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών,

- παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

- παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.με.Α.), σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς,  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.)) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιείται με την παροχή «αξίας τοποθέτησης» (voucher) στους νόμιμους εκπροσώπους (αιτούντες) των βρεφών/παιδιών/ατόμων με αναπηρία στη βάση κριτηρίων και διαδικασιών που προβλέπονται / περιγράφονται στην οικεία Κοινή Υπουργική Απόφαση («Σύστημα Διαχείρισης») της δράσης με α.π. 47217/19.05.2023 (Β΄3418).

Η υλοποίηση της δράσης είναι ετήσια και αφορά τον κύκλο (σχολικό έτος) 2023-2024 με διάρκεια από 01.09.2023 έως 31.07.2024.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για την χρονική περίοδο 2023-2024, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ, ανέρχεται σε 9.730.309 ευρώ, εκ των οποίων 5.695.015 ευρώ για αξίες τοποθέτησης σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, ενώ 4.035.294 ευρώ για αξίες τοποθέτησης σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΙΨΔ7Λ1-54Ρ.pdf (376.48 KB) 376.48 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ_0.zip (5.94 MB) 5.94 MB