Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών - τμηματοποιημένες πράξεις»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ18
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO4. 6 Πολιτισμός και βιώσιμος τουρισμός
Προτεραιότητα
4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής - Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
6.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση , πέραν της προστασίας/αποκατάστασης, αφορούν και σε λειτουργική αναβάθμιση της επισκεψιμότητας και την βελτίωση των προσφερόμενων πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών, σ' αυτούς τους χώρους, για ενδυνάμωση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας σε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα και επιπρόσθετα, δύναται να προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση της ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων και της διαχρονικής κουλτούρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα προς τμηματοποίηση έργα/πράξεις, το δεύτερο μέρος των οποίων προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι τα εξής:

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ

2. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

3. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΙΑΝ7Λ1-7ΓΗ.pdf (364.55 KB) 364.55 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΕΛ18.rar (3.54 MB) 3.54 MB
1η Τροποποίηση (363.52 KB) 363.52 KB
2η Τροποποίηση (364.93 KB) 364.93 KB