Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑΜΕΑ»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ21
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.4.1: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑΜΕΑ»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.200.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η συγχρηματοδότηση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑΜΕΑ, εστιάζει και στοχεύει στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συνάδει με τις πολιτικές της αποϊδρυματοποίησης, της ενεργού διαβίωσης στη κοινότητα, αλλά και της πολιτικής για την μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας.

Οι ΣΥΔ είναι μικρές μονάδες διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωσή τους. Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ΄αρ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019, η οποία ρυθμίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ, η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να διαβιεί με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία.

Ωφελούμενοι/νες είναι Άτομα με Αναπηρία ηλικίας άνω των 18 ετών, ένοικοι των ΣΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α΄και γ΄ του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
 

Α/Α ΟΠΣ: 3248

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9ΛΘΤ7Λ1-ΔΛΦ.pdf (390.25 KB) 390.25 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ.zip (12.05 MB) 12.05 MB
9ΓΣΥ7Λ1-94Θ _ 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΠΕΛ21.pdf (391 KB) 391 KB