Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Συνέχιση Δομών και Δράσεων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ35
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.6.1 Συνέχιση Δομών και Δράσεων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
500.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Η παρούσα υποδράση αφορά στη συνέχιση Δομών και Δράσεων Παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και οι οποίες δεν θα έχουν συμπληρώσει συγχρηματοδότηση λειτουργίας 24 μηνών μέχρι το τέλος του 2023. Οι εν λόγω δομές και δράσεις περιλαμβάνουν μία σειρά υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Ν. 2716/1999 και συγκεκριμένα στο πεδίο της εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη - προαγωγή). Ειδικότερα, οι συνεχιζόμενες δομές και δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας αφορούν σε: - Υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας - Ενίσχυση Κινητών Μονάδων με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες Με βάση τα παραπάνω, οι δομές και δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, για τις οποίες θα συνεχισθεί η συγρηματοδότησή τους στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027, μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών λειτουργίας, είναι οι εξής: • Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ' οίκον στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, • Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας μέσω της ενίσχυσης Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, • Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ ' οίκον νοσηλείας.

Α/Α ΟΠΣ: 4150

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (1).zip (12.63 MB) 12.63 MB
ΨΤΤ17Λ1-ΣΘ2.pdf (381.83 KB) 381.83 KB
1η τροποποίηση ΠΕΛ45 (367.52 KB) 367.52 KB