Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Συνέχιση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ28
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.4.2 «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
800.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Η συγχρηματοδότηση των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων εστιάζει και στοχεύει στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συνάδει με τις πολιτικές της αποϊδρυματοποίησης, της ενεργού διαβίωσης στη κοινότητα, αλλά και της πολιτικής για την μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας.

Σκοπός της υποδράσης είναι η παραμονή των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

Α. διαθέτουν την απαιτούμενη σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Β. παρέχουν τις περιγραφόμενες στις σχετικές Υ.Α. υπηρεσίες στους ωφελούμενους για 7,5 ώρες κατ' ελάχιστο, ημερησίως

Γ. ειδικότερα, σημειώνεται ότι για τα ΚΗΦΗ, που εκ της αδείας τους έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν δύο βάρδιες (πρωινή και απογευματινή), θα πρέπει, προκειμένου να συμμετάσχουν και να επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, να δηλώσουν στην αίτησή τους μία (1) μόνο βάρδια, είτε την πρωινή είτε την απογευματινή, για να παρέχουν τις περιγραφόμενες στην παρούσα υπηρεσίες.

 

Α/Α ΟΠΣ: 3750

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΡΚΨ17Λ1-ΟΦΞ.pdf (382.67 KB) 382.67 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΕΛ28.zip (14.44 MB) 14.44 MB