Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ26
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
200.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, έχει καταρτιστεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων σε πολλαπλές, ειδικές και ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού. Μεταξύ των σχετικών δράσεων προτεραιότητα αποτελεί η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, trafficking κ.λπ), για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.

Η δημιουργία δομών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, έχουν σκοπό να παρέχουν στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Η συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων αποτελεί υποχρέωση για τη χώρα μας βάσει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το Νόμο 4531/2018, ενώ ο Ν.4604/2019 παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων.

Ωφελούμενες των ΣΚ είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.), χωρίς περιορισμό ως προς τη γεωγραφική τους προέλευση
 

 Α/Α ΟΠΣ: 3454

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (21.42 MB) 21.42 MB
Πρόσκληση ΠΕΛ26 (398.81 KB) 398.81 KB