Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ41
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.5.1 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) (ΕΕΠ 47.0)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.450.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 η Πρόσκληση ΠΕΛ41 με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Η δράση, προϋπολογισμού 1.450.000,00 € χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και αφορά στη συνέχιση συγχρηματοδότησης της λειτουργίας οκτώ (8) υφιστάμενων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), από το Πρόγραμμα "Πελοπόννησος" 2021 -2027. Συγκεκριμένα, ενισχύεται η συνέχιση της λειτουργίας 8 ΤΟΜΥ μέχρι 31/12/2024 και 1 ΤΟΜΥ μέχρι 31/12/2025.
Οι ΤΟΜΥ έχουν καθήκον, με την εποπτεία της 6ης ΥΠΕ, να παρέχουν καθολική, προσβάσιμη, κατάλληλη, αποτελεσματική, αποδοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στον γενικό πληθυσμό, με έμφαση στις υπηρεσίες για την πρόληψη –διατήρηση της καλής υγείας των ατόμων και της κοινότητας.
Δικαιούχος της δράσης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, ενώ αρμόδιος φορέας για την εκτέλεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου είναι 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδος (6η ΥΠΕ).

Α/Α ΟΠΣ: 6340

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6Β997Λ1-ΜΞ9.pdf (371.61 KB) 371.61 KB