Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

1η Τροποποίηση πρόσκλησης «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»

Δημοσιεύεται η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027, με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»  κωδ.  ΠΕΛ25, Α/Α ΟΠΣ: 3451. 

Η τροποποίηση αφορά

α) σε αύξηση του ποσοστού υπερδέσμευσης σε 150% και

β) στο συνοδευτικό έγγραφο υποβολής "06. Προγραμματική σύμβαση", στο οποίο ορίζεται ότι ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει Προγραμματική Συμφωνία του δυνητικού Δικαιούχου με ΓΓΙΑΔ, ΚΕΘΙ και άλλους εμπλεκομένους φορείς, ή σχέδιο αυτής, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τα αρμόδια συλλογικά όργανα εντός δύο μηνών από τις αποφάσεις ένταξης των σχετικών πράξεων.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.