Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

Η ένταξη αφορά τις 112 μεταφερόμενες πράξεις της πρόσκλησης ΚΕ_ΠΕΛ-04 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, οι οποίες για διαχειριστικούς λόγους και λόγους διασφάλισης πόρων, μεταφέρθηκαν στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Η μεταφορά έγινε με κριτήριο, είτε αν το συνολικό κόστος της επένδυσης ήταν μεγαλύτερο των 200.000€, είτε αν αφορούσαν καινοτομικά επενδυτικά σχέδια με τη χρήση του κριτηρίου ’’Καινοτομικός χαρακτήρας Επενδυτικού σχεδίου της ΠΠ 2014-2020 (κριτήριο Β.2: Καινοτομικός Χαρακτήρας Επενδυτικού Σχεδίου).

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.