Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ενίσχυση της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο της Ναυτιλίας»

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Ελληνικής και κατ' επέκταση της ναυτιλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά είναι η δημιουργία του απαραίτητου ειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού, μέσω ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα ανταποκρίνεται ποσοτικά και ποιοτικά στις ανάγκες στελέχωσης των Ελληνικών πλοίων. Θεωρείται λοιπόν αναγκαία τόσο η ενίσχυση, όσο και η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε να ενισχυθεί, το ναυτικό επάγγελμα και η ελληνική εμπορική ναυτιλία γενικότερα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα το νότιο τμήμα της, με τους παραθαλάσσιους οικισμούς, έχει να επιδείξει σημαντική ναυτική παράδοση, καθώς αποτέλεσε ναυτική πύλη για εθνικούς και διεθνείς εμπορικούς
πόλους. Με την κατάλληλη διεύρυνση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των τοπικών ναυτιλιακών δεξιοτήτων και της ναυτικής κουλτούρας.
Στη βάση των παραπάνω, η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδοτική στήριξη της νεοσυσταθείσας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας, ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες, με αποστολή τη δημιουργία επαγγελματιών του εμπορικού ναυτικού, την ανάπτυξη συνεργασιών με τους οικονομικούς, ναυτιλιακούς και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας και τη διεξαγωγή έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και ειδικότερα αφορά στην Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τη νεοσύστατη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.680.000 €.

 Δυνητικοί Δικαιούχοi της δράσης είναι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
• εποπτευόμενοι φορείς από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Α/Α ΟΠΣ: 4252

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.