Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

Η πράξη αφορά στη συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κορινθίων (το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013) μέχρι 31/12/2025.
Η συγκεκριμένη πράξη αφορά την παροχή, από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κορινθίων, υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, που δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και των οποίων το συγγενικό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτή του την αποστολή. Η συγκεκριμένη δομή είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Περιάνδρου 51 στην Κόρινθο. Η δυναμικότητα εξυπηρέτησής του ανέρχεται σε 15 ηλικιωμένα άτομα.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.