Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας»

Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει.
Το ΚΗΦΗ, με δυναμικότητα εξυπηρέτησης πενήντα ατόμων, θα λειτουργήσει, έως 31/12/2025, σε δυο βάρδιες, είκοσι πέντε ατόμων ανά βάρδια, με ωράριο λειτουργίας όπως ορίζεται στην με αρ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 (ΦΕΚ Β’ 1397/22-10-2001), όπως ισχύει.

 

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.