Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Σκοπός της υποδράσης που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους.
Η υποδράση αφορά κυρίως ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα και/ ή χρόνιους πάσχοντες. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η υλοποίηση μιας δομής υποστήριξης και προστασίας ηλικιωμένων, η οποία θα δρα συνεργατικά και συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες δομές πρόνοιας των Δήμων της Περιφέρειας με σκοπό την ένταξη στην κοινωνική ζωή μοναχικών ατόμων, ηλικιωμένων και γενικώς ατόμων που βρίσκονται σε συνθήκες ένδειας και κοινωνικής αποξένωσης.
Με βάση τα παραπάνω, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενέταξε στο σχεδιασμό της την επιχειρησιακή λειτουργία ενός Κέντρου 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης, αποκτώντας τις απαραίτητες υποδομές (χώρος λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο) και ανθρώπινους πόρους (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) για τη παροχή της υπηρεσίας.
Στόχος είναι η Περιφέρεια να αποκτήσει με αυτό το τρόπο Κέντρο Διαχείρισης κλήσεων με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, που έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του
ηλικιωμένου.
Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης, χρηματοδοτείται η λειτουργία του Κέντρου Τηλεφωνικής Υποστήριξης, όπως αυτή προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020 μέσω της πράξης «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου», υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο ESO 4.11.
Στα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνονται:
• η ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα οι υπάρχουσες δομές με νέες σύγχρονες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (τηλεϋποστήριξη – τηλεβοήθεια)
• η διεύρυνση του αριθμού των εξυπηρετούμενων πολιτών και το βιώσιμο κόστος παροχής υπηρεσιών με την εξοικονόμηση χρημάτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες, παροχή φθηνότερων μέσων για πρόσβαση και εξυπηρέτηση πολιτών συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, εξυπηρέτηση αιτημάτων βοήθειας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (μείωση καθυστερήσεων, ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση
• η ενίσχυση της ασφάλειας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όταν βρίσκονται εντός ή εκτός της οικίας τους, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων αλλά και των συγγενών τους.
Με δεδομένο τον πιλοτικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης υποδράσης και τον υψηλό βαθμό ωρίμανσης της πράξης που αντιστοιχεί σε αυτή, τα στοιχεία εφαρμογής της (φύση και τρόπος υλοποίησης), καθώς και τα αποτελέσματά της δύνανται να αποτελέσουν ισροές στον σχεδιασμό και προγραμματισμό αντίστοιχων δράσεων από το Υπουργείο Εργασίας.

Α/Α ΟΠΣ: 8673

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.