Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.), που έχει συσταθεί στο Δήμο Καλαμάτας (πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας), καθώς και η Κινητή Μονάδα και το Παράρτημα Ρομά θα λειτουργεί ως εξής:

- Θα παρέχει δια ζώσης ενημέρωση και εξατομικευμένη προσέγγιση (διενέργεια κοινωνικών ερευνών, προετοιμασία και τακτή επικαιροποίηση κοινωνικών ιστορικών, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση κλπ) στις Ομάδες Στόχου για όλα τα προγράμματα απασχόλησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο μέσα από συστηματικές προσωπικές συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους, όσο και μέσα από τακτικές ενημερώσεις, δράσεις πληροφόρησης στον γενικό πληθυσμό σε επίπεδο τοπικής κοινότητας,δημοτικής ενότητας, δήμου, θύλακες φτώχειας ,κλπ.

- Θα διασυνδέεται και θα συνεργεί με τις τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων, Νοσοκομείων, ΕΟΠΠΥ, κλπ. όπου υπάρχουν, με τις τοπικές ανά ΠεριφερειακήΕνότηταΥπηρεσίες, καθώςκαιμετουςΦορείςπουυλοποιούνδράσειςκαι προγράμματα προώθησης στην απασχόληση (πχ ΟΑΕΔ), σε όλο το φάσμα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και προώθησης της απασχόλησης, με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων.

- Θα διασυνδέεται και θα διαλειτουργεί με την Επιτελική Δομή. Μέσω αυτής της διασύνδεσης, θα υποβάλουν ερωτήματα και θα λαμβάνουν απαντήσεις από την επιτελική ομάδα, σε κάθε ζήτημα λειτουργίας τους ως προς την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στα άτομα πουανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

- Θα υποστηρίζεται επί τόπου από την Επιτελική Δομή με ειδικότητες που δεν διαθέτει ο Δικαιούχος και οι Δήμοι –Εταίροι.

Η παρούσα Πράξη αφορά την συνέχιση της λειτουργίας του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας στην Περιφερειακή Ενότητα «Μεσσηνίας» με δικαιούχο το Δήμο Καλαμάτας (έδρα της Περιφερειακής Ενότητας) και Εταίρους τους Δήμους: Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Τριφυλίας. Επισημαίνεται ότι οι Δήμοι-Εταίροι θα υποστηρίζονται μέσω «Κινητής Μονάδας» (Κ.Μ.), η οποία αποτελεί «βραχίονα» του Κέντρου Κοινότητας.

 

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.