Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

1η Τροποποίηση πρόσκλησης «Δομές υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Δημοσιεύεται η Τροποποίηση πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Δομές υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» ΠΕΛ30, Α/Α ΟΠΣ:3930.

Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ30 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από την 04/09/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 29/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.