Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

1η Τροποποίηση πρόσκλησης «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών - τμηματοποιημένες πράξεις»

Δημοσιεύεται η 1η Τροποποίηση πρόσκλησης  στο Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 – 2027 με τίτλο «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών - τμηματοποιημένες πράξεις»  ΠΕΛ 18, Α/Α 2506.

Τροποποιεί την Πρόσκληση ΠΕΛ18 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από την 26/06/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 31/10/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00.
 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.