Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη (Β΄ Φάση)»

Η Πράξη αφορά στο Β' τμήμα (phasing) της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη», με κωδικό MIS 5074754 του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στις εργασίες ανάπλασης της πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη και τμημάτων των οδών Κύπρου και Γεωργίου Α΄ από την πλατεία έως την οδό Ερμού. Η συγκεκριμένη πράξη, υλοποιείται στην πλέον κεντρική και σημαντική περιοχή του αστικού Κέντρου της Τρίπολης και συμβάλλει στην βιώσιμη κινητικότητα, βελτιώνοντας την κίνηση των πεζών και των ΑμΕΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα την ήπια και ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

 

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.