Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Αστικές Αναπλάσεις πόλεων Σπάρτης και Λουτρακίου»

Στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027 προβλέπεται η εφαρμογή Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης στην πόλη της Σπάρτης και στην πόλη του Λουτρακίου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε δύο πράξεις που
προετοιμάστηκαν τεχνικά και διοικητικά και άρχισε η υλοποίησή τους στο πλαίσιο του ΕΠ "Πελοπόννησος" 2014-2020
και δύναται να αποτελέσουν πράξεις των παραπάνω υπό σχεδιασμό Στρατηγικών ΒΑΑ. Αυτές οι πράξεις είναι οι εξής:
α) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
β) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α ́ ΦΑΣΗ)

Α/Α ΟΠΣ: 5554

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.