Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Αστικές αναπλάσεις πόλης Καλαμάτας»

Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO5.1 προβλέπεται η χρηματοδότηση σχεδιασμού και εφαρμογής τεσσάρων (4) Στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ. Μία εξ' αυτών αφορά στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Καλαμάτα, πρωτεύουσα του Νομού Μεσσηνίας, στην οποία

εφαρμόζεται ήδη αντίστοιχη Στρατηγική στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό της Αστικής Αρχής της εφαρμοζόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ, η βασική στόχευση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Καλαμάτας, για την περίοδο 2021-2027, παραμένει στην ίδια βασική αναπτυξιακή κατεύθυνση, με υποπεριοχές παρέμβασης το ιστορικό κέντρο της και την παραλιακή της ζώνη. Η παρούσα Πρόσκληση, αφορά σε δύο πράξεις ανάπλασης, οι οποίες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014 – 2020 στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ, αλλά η εκτέλεση τους και ολοκλήρωσή τους απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο από τον εναπομείναντα μέχρι την λήξη της επιλέξιμης προς χρηματοδότησης περιόδου εφαρμογής

του Προγράμματος. Οι πράξεις αυτές είναι οι εξής:

α) Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά

β) Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατείας 23ης Μαρτίου

 

Α/Α ΟΠΣ: 5176

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.