Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Η ένταξη αφορά τις 110 μεταφερόμενες πράξεις της πρόσκλησης ΚΕ_ΠΕΛ-03 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, οι οποίες για διαχειριστικούς λόγους αλλά και για λόγους διασφάλισης πόρων, μεταφέρθηκαν στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Η μεταφορά έγινε σύμφωνα με την καινοτομία που εμπεριέχει η κάθε Πράξη, με βάση συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης της ΠΠ 2014-2020 που αφορούσε στη στόχευση του επενδυτικού σχεδίου (κριτήριο Β.2: Στόχευση Επενδυτικού Σχεδίου).

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.