Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»

Η πρόσκληση αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας για την τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της
προετοιμασίας, του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διαχείρισης, της παρακολούθησης, της αξιολόγησης, της
δημοσιότητας και του ελέγχου των έργων και συνολικά του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι : 

• ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
• ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"

Α/Α ΟΠΣ: 5333

Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.