Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Η εν λόγω δράση αποτελεί μετεξέλιξη της ενταγμένης και υλοποιούμενης Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» στο ΕΠ "Πελοπόννησος" 2014- 2020, σε Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. Ο κύριος στόχος της Δράσης, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 4445/19-12-2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12- 2016), σύμφωνα με το οποίο το βασικό όργανο και δικαιούχος σε επίπεδο Περιφέρειας που θα συμμετέχει στον Εθνικό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι η σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου. Η νέα μορφή της Πύλης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης) και η λειτουργία της στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4445/2016, αποσκοπεί:
 α) στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, που εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε.,
 β) στην ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
 γ) στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού,
 δ) στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Α/Α ΟΠΣ: 5751

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.