Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Α.Ε.Ν. Λακωνίας»

Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής, ενωσιακής νομοθεσίας (Δ.Σ. STCW όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προμήθεια κατάλληλου τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να παρασχεθούν σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία στους σπουδαστές/σπουδάστριες της  Α.Ε.Ν. Λακωνίας/Σχολή Πλοιάρχων με έδρα τη Νεάπολη του Δήμου Μονεμβασιάς, η οποία ιδρύθηκε με το Π.Δ. 11/2023 (ΦΕΚ Α΄19/02-02-2023 ).

 

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.