Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις

Προβολή 1 - 30 από 51
Κωδικός Πρόσκλησης Sort ascending Τίτλος Έναρξη Λήξη Προϋπολογισμός
ΠΕΛ55, Α/Α ΟΠΣ: 8673 «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» 2.800.000,00 €
ΠΕΛ53, Α/Α ΟΠΣ: 8014 «Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 800.000,00 €
ΠΕΛ52 «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 3.800.000,00 €
ΠΕΛ51 «Δράσεις προώθησης στην απασχόληση αποκλειστικά για μακροχρόνια ανέργους (καταρτίσεις που οδηγούν σε πιστοποίηση) - Συνεχιζόμενη δράση» 4.500.000,00 €
ΠΕΛ50 «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας» 1.100.000,00 €
ΠΕΛ49 «Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας» 6.500.000,00€
ΠΕΛ48 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας» 500.000,00 €
ΠΕΛ47 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας» 500.000,00 €
ΠΕΛ46 «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» 2.800.000,00 €
ΠΕΛ45 «Ανάπλαση πόλης Κιάτου» 1.500.000,00 €
ΠΕΛ44 «Αστική Ανάπλαση πόλης Τρίπολης (τμηματοποιημένη πράξη)» 1.800.000,00 €.
ΠΕΛ43 «Αστικές Αναπλάσεις πόλεων Σπάρτης και Λουτρακίου» 7.650.000,00 €.
ΠΕΛ42 «Αστικές αναπλάσεις πόλης Καλαμάτας» 2.000.000,00 €
ΠΕΛ41 «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 1.450.000,00 €
ΠΕΛ40 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+» 2.200.000,00 €
ΠΕΛ39 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» 5.400.000,00 €
ΠΕΛ38 «Δράσεις στήριξης της επιχειρηματικής ανακάλυψης μέσω της συνεργασίας περιφερειακών επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων (Innovation Office)» 3.500.000,00 €
ΠΕΛ37 «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1.180.000,00 €
ΠΕΛ35 «Συνέχιση Δομών και Δράσεων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 500.000,00 €
ΠΕΛ34 «Ενίσχυση της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο της Ναυτιλίας» 1.680.000,00 €
ΠΕΛ33 «Υποστήριξη επιχειρηματικών / εμπορικών σχεδίων εκμετάλλευσης καινοτομιών από νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους σε εκκολαπτήρια και δίκτυα στήριξης» 450.000,00 €
ΠΕΛ30 «Δομές υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 3.800.000,00 €
ΠΕΛ29 «Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής» 5.000.000,00 €
ΠΕΛ28 «Συνέχιση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» 800.000,00 €
ΠΕΛ27 «Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες κλπ.)» 1.100.000,00€
ΠΕΛ26 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο» 200.000,00 €
ΠΕΛ25 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» 400.000,00 €
ΠΕΛ24 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας» 400.000,00 €
ΠΕΛ23 «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» 3.000.000,00 €
ΠΕΛ22 «Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020» 1.000.000,00 €