Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις

Προβολή 31 - 51 από 51
Κωδικός Πρόσκλησης Sort ascending Τίτλος Έναρξη Λήξη Προϋπολογισμός
ΠΕΛ21 «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑΜΕΑ» 1.200.000,00 €
ΠΕΛ20 «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024» 9.730.309,00 €
ΠΕΛ19 «Ανάπτυξη και ενδυνάμωση διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση» 5.611.765,00 €
ΠΕΛ18 «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών - τμηματοποιημένες πράξεις» 6.000.000,00 €
ΠΕΛ17 Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις 1.000.000,00 €
ΠΕΛ16 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του τομέα Υγείας (υποδομές)» 4.000.000,00 €
ΠΕΛ15 «Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης» 4.000.000,00 €
ΠΕΛ14 «Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδρομέτρων - Περιορισμός των διαρροών» 5.700.000,00 €
ΠΕΛ12 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 14.200.000,00 €
ΠΕΛ11 «Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα» 7.500.000,00 €
ΠΕΛ10 «Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας – Τμηματοποιημένες πράξεις» 6.000.000,00 €
ΠΕΛ09 «Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας» 33.200.000,00 €
ΠΕΛ08 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του τομέα Υγείας (εξοπλισμός)» 4.800.000,00 €
ΠΕΛ07 «Κατασκευή ή/και αναβάθμιση έργων προστασίας από τις κατολισθήσεις» 21.000.000,00 €
ΠΕΛ06 «Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων έρευνας» 1.500.000,00 €
ΠΕΛ05 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας» 1.500.000,00 €
ΠΕΛ04 «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών» 21.000.000,00 €
ΠΕΛ02 «Ενεργειακές αναβαθμίσεις και ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος συμβατές με τα κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας» 4.000.000,00 €
ΠΕΛ01 «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023» 11.529.412,00 €
ΚΕ_ΠΕΛ32 «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» 15.000.000,00€
ΚΕ_ΠΕΛ31 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» 3.400.000,00 €