Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις

Προβολή 31 - 42 από 42
Κωδικός Πρόσκλησης Sort ascending Τίτλος Έναρξη Λήξη Προϋπολογισμός
ΠΕΛ11 «Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα» 7.500.000,00 €
ΠΕΛ10 «Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας – Τμηματοποιημένες πράξεις» 6.000.000,00 €
ΠΕΛ09 «Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας» 33.200.000,00 €
ΠΕΛ08 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του τομέα Υγείας (εξοπλισμός)» 4.800.000,00 €
ΠΕΛ07 «Κατασκευή ή/και αναβάθμιση έργων προστασίας από τις κατολισθήσεις» 21.000.000,00 €
ΠΕΛ06 «Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων έρευνας» 1.500.000,00 €
ΠΕΛ05 «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας» 1.500.000,00 €
ΠΕΛ04 «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών» 21.000.000,00 €
ΠΕΛ02 «Ενεργειακές αναβαθμίσεις και ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος συμβατές με τα κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας» 4.000.000,00 €
ΠΕΛ01 «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023» 11.529.412,00 €
ΚΕ_ΠΕΛ32 «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» 15.000.000,00€
ΚΕ_ΠΕΛ31 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» 3.400.000,00 €